Escriu-nos el comentari o dubte que tinguis

Si tens qualsevol comentari, dubte sobre els nostres rentats o bé per temes administratius i/o vendes. Siguis una empresa o un particular. Siguis client o no. Estiguis satisfest o no. Escriu-nos i et donarem resposta el més aviat possible.

HORARI

De dilluns a divendres
09.00h-20.00h
No tanquem al migdia!

Dissabtes
Matins: 09.00h – 14.00h

TELÈFON

T: 93 872 96 07 / 93 872 30 62

E-MAIL DE SUPORT